You are currently viewing Wageningen University: Almost 1 in 7 farmers and horticulturalists supply products to consumers along a short supply chain

Wageningen University: Almost 1 in 7 farmers and horticulturalists supply products to consumers along a short supply chain

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

Het aantal agrarische bedrijven dat zijn producten afzet via een korte keten is in de periode 2017-2020 met ruim een kwart toegenomen. Dit blijkt uit de monitor Korte ketens van Wageningen University & Research in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat is gebaseerd op data tot 1 april 2020. The number […]